Dotace 2018

Dotace 2018 z Evropské unie pro včelaře!

Dotace 2018 se řídí Nařízením vlády č. 197/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Celé znění nařízení naleznete zde!

 

Termín a místo podání žádosti

Požadavky dotací je nutné doručit na adresu:

Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24  PRAHA 1

A to nejpozději do 15. května 2018 !!! Nejzažší termín pro dodání originálních faktur na výše uvedenou adresu je pak do 15. července 2018!!!

Důležité upozornění:
Požadavek je nutno doručit vždy v  originálním dopise opatřeným vlastnoručním podpisem chovatele včel. Nelze jej doručit chovatelem přímo na Fond.

 

Formuláře k dotacím EU 2018

 

Český svaz včelařů
Český svaz včelařů – dotace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše produkty naleznete zde!